Ръководство за практически упражнения по патофизиология

4,60 €

Ръководството за практически упражнения по патофизиология е предназначено за студенти от медицинските университети в България, както и за всички специалисти, които се занимават с научна дейност, изискваща експериментална работа с лабораторни животни.

Количество
В наличност

Патофизиологията заема важно място в обучението на студентите, изучаващи медицина, дентална медицина и фармация, както и всички специалности от медицинските колежи. Подготовката за практическа работа е от съществено значение за придобиването на умения и навици, които са основа за манипулациите в клиничната практика.

Последното ръководство за практически упражнения по патофизиология в България е публикувано през 1989 г. Идеята за ново, актуализирано издание се появява през последните години и се реализира през 2020 г. под редакцията на Радко Златков Радев и Ганка Йорданова Бекярова.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение в патофизиологията

Работа с експериментални животни

Нарушения на периферното кръвообращение

Възпаление

Треска

Нарушения на имунния отговор

Нарушения на въглехидратната обмяна

Нарушения в липидната обмяна

Нарушения в киселинно-алкалното състояние

Нарушения във водно-солевия баланс

Хипоксия

Патофизиология на неопластичния процес

Дихателна система

Сърдечно-съдова система

Патофизиология на отделителната система

Патофизиология на храносмилателната система

Нарушения на чернодробните функции

Заболявания на ендокринната система

Патофизиология на нервната система

Техническо описание

Автор(и)
Ганка Бекярова, Камелия Братоева, Минка Христова, Мирослав Маринов, Радко Радев, Красимир Христов
Година на издаване
2020
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Ръководство за практически упражнения по патофизиология. Ред. Р. Зл. Радев и Г. Бекярова. Варна, МУ-Варна, 2020. 143 с.
ISBN
978-619-221-239-1