Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност

13,65 €

Монографията е първо за България издание, което представя задълбочено проучване по темата, както и научно-приложни резултати.

Количество
В наличност

Монографията е посветена на един изключително актуален проблем - диагностиката и лечението на спиналната патология. Тежката инвалидност, която причиняват гръбначно-мозъчните заболявания, се е превърнала в световен здравен и социален проблем. По един увлекателен начин авторът е успял да осъществи целта на труда си, като е направил съвременен преглед на понятието спинална нестабилност и съществуващите класификационни схеми, индикациите и хирургичните алгоритми при различните спинални заболявания, водещи до спинална нестабилност, както и на съвременните техники за декомпресия, фузия и реконструкция.

"Въпреки трудностите от най-различен характер българските неврохирурзи и ортопеди, които се занимават с проблемите на гръбначната хирургия, са на съвременното научно и професионално ниво, което изисква актуалната медицина. Въведени са модерните методи на изследване, хирургични техники и инструментации, а клиничните резултати са съизмерими със световния опит. В тази връзка все по-необходима става нуждата от създаването на нова специалност по спинална хирургия. Освен това е необходимо в страната да се разкрият специализирани спинални центрове в някои университетски клиники, където успешно да се въвеждат съвременните технологии и методи на лечение, както и клинично проследяване на пациенти." (Светослав Калевски)

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Актуалност и значимост на проблема

Исторически поглед върху развитието на спиналната хирургия

Анатомо-физиологични аспекти на торакалния и лумбалния отдел на гръбначния стълб

Образни техники и технологии при изобразяването и диагностиката на спиналните заболявания и травми

Спинална нестабилност на торакалния и лумбалния отдел. Анатомично, биомеханично и клинично значение

Класификационен проблем при тораколумбалните фрактури

Класификационни и клинични аспекти на спиналната нестабилност

Спинална нестабилност при заболявания на гръбначния стълб

Хирургични достъпи и техники при лечението на спиналните заболявания и травми в торакалния и лумбалния отдел

Биомеханични аспекти на задната спинална инструментация и фузия

Тайминг и хирургична стратегия при задната декомпресивна и стабилизираща хирургия

Периоперативни усложнения при задната торакална и лумбална декомпресивна и стабилизираща хирургия

Заключение

Техническо описание

Автор(и)
Светослав Калевски
Година на издаване
2013
Издателство
СТЕНО; Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Калевски, Св. Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2013. 158 с.
ISBN
978-954-449-696-8