Български народни танци - национална култура, физическо възпитание, здравно образование

Целта на автора е резултатите от изследването да помогнат за реализирането на успешен модел за изучаване на български народни танци, приложим във всички учебни заведения в България. 

Количество

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Глава първа. Литературен обзор

Глава втора. Цел и задачи

Глава трета. Материали и методи

Глава четвърта. Резултати и дискусия

Глава пета. Изводи, препоръки и приноси

Използвана литература

Техническо описание

Автор(и)
Жулиета Виденова
Година на издаване
2020
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Виденова, Жулиета. Български народни танци - национална култура, физическо възпитание, здравно образование. Варна, МУ-Варна, 2020. 108 с.
ISBN
978-619-221-244-5