Ръководство по аналитична химия за студенти по фармация

6,65 €

Аналитичната наука е областта от химичната наука, в която чрез различни методи за анализ се определя съставът на веществата както качествено, така и количествено.

Количество
В наличност

Аналитичната химия има важна роля в развитието и на други естествени науки, като физика, биология, астрономия, агрохимия, медицина, фармация и др., които използват нейните методи в ежедневната си практика. Изучаването на природните явления е немислимо без познаване на качествените и количествените промени, които ги съпътстват.

СЪДЪРЖАНИЕ:

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ

КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

ХРОМАТОГРАФСКИ МЕТОДИ

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА АНАЛИЗИТЕ. ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОД. ДОБРА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА

Техническо описание

Автор(и)
Станислава Георгиева, Диана Добрева, Мона Станчева
Година на издаване
2020
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Георгиева, Ст., Добрева, Д., Станчева, М. Ръководство по аналитична химия за студенти по фармация. Варна, МУ-Варна, 2020. 167 с.
ISBN
978-619-221-242-1