Пневмонии. Съвременни аспекти на диагностиката, лечението и превенцията

9,20 €

Монографията е насочена към специалисти по белодробни и вътрешни болести, както и общопрактикуващи лекари. Книгата е ценно ръководство и за специализанти и студенти.

Количество
В наличност

Монографията представя съвременните познания за пневмониите. Разглежда актуалните епидемиологични и етиологични характеристики на заболяването. Представени са клиничните особености в протичането на различните видове пневмонии и проблемите, които те пораждат. Поставен е акцент върху съвременните методи за диагностика, профилактика и особено върху актуалните насоки за лечение в светлината на нарастващата антибиотична резистентност.

В книгата са обобщени данните от най-скорошните публикации в световната медицинска литература и са представени резултати от собствени клинични проучвания, както и резултати от български автори в областта. Монографията е илюстрирана с образни изследвания от архива на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Въведение

Глава 1. Определение и класификация на пневмониите

Глава 2. Пневмонии, придобити в обществото

Глава 3. Вътреболнични пневмонии

Глава 4. Пневмонии при имунокомпрометирани пациенти

Глава 5. Проблеми на антибиотичната резистентност

Заключение

Техническо описание

Автор(и)
Дарина Митева
Година на издаване
2020
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Митева, Д. Пневмонии. Съвременни аспекти на диагностиката, лечението и превенцията. Варна, МУ-Варна, 2020. 254 с.
ISBN
978-619-221-236-0