Криптоспоридиоза. Съвременни аспекти на таксономията, клиниката, диагностиката и лечението

10,23 €

Монографията е полезно помагало за студенти и специализанти, както и за широк кръг медицински специалисти - паразитолози, педиатри, гастроентеролози, инфекционисти и общопрактикуващи лекари.

Количество
В наличност

Криптоспоридиозата е чревна паразитоза с космополитно разпространение, засягаща както хората, така и голям брой гръбначни животни. Клиничната проява на заболяването се определя от имунния статус на гостоприемника, в когото представителите на род Cryptosporidium паразитират. Криптоспоридиозата придоби особена значимост, след като се установи, че тя води до тежка животозастрашаваща дехидратация, вследствие на профузна диария при лица с HIV/СПИН, при първични или други вторично придобити имунодефицитни заболявания и състояния, както в икономически развитите страни, така и в райони със социално-икономически неблагополучия и бедност, хронично недохранване на хората, особено на децата до 5-годишна възраст, в области с проблемно и незадоволително здравеопазване. Освен това пропуските в диагностиката и инсуфициентните терапевтични възможности правят проблема глобален и изискват осъвременяване на знанията за него. Това са и основните предизвикателства, с които авторката задълбочено, с рутина и прецизни познания запознава читателя.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Глава 1. История

Глава 2. Съвременни аспекти на таксономията и видовото диференциране на представителите на род Cryptosporidium

Глава 3. Жизнен цикъл и ултраструктура

Глава 4. Патология и имунитет

Глава 5. Клинична картина

Глава 6. Диагностика

Глава 7. Лечение

Заключение

Литература

Приложение 1. Фотомикрографски изображения

Техническо описание

Автор(и)
Калина Стоянова
Година на издаване
2020
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Стоянова, К. Криптоспоридиоза. Съвременни аспекти на таксономията, клиниката, диагностиката и лечението. Част 1. Варна, МУ-Варна, 2020. 186 с.
ISBN
978-619-221-234-6