Кинезитерапевтичен мениджмънт при индивидуално ендопротезиране на тазобедрена става

Актуалната и практически насочена монография на доц. Гергана Ненова е полезно четиво както за начинаещи кинезитерапевти, така и за специалисти без опит в областта на ендопротезирането на тазобедрена става с индивидуално бедрено стебло.

Количество

Тясната връзка между ортопедията и кинезитерапията се създава в годините след Втората световна война с нарастващата нужда от рехабилитиране на инвалидизираните войници. Не е случайно, че в монографичния си труд доц. Гергана Ненова започва именно оттам, в търсене на зората на сътрудничеството между медицината и кинезитерапията, за да стигне до крайния резултат - кинезитерапията като медицинска наука и практика с научно-приложни приноси.

В книгата са разгледани подробно историческите аспекти в развитието на ендопротезирането на тазобедрената става, анализирана е ситуацията при индивидуалното ендопротезиране в България и предизвикателствата пред кинезитерапията. Представени са възможностите за осигуряване на по-добро качество на живот, както и собствени епидемиологични проучвания и наблюдения, извършени в Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

Рецензия, доц. д-р Калин Михов, д.м.

Рецензия, доц. д-р Параскева Манчева, д.м.н.

Предговор

Глава 1. Развитието на ендопротезирането на тазобедрената става - исторически аспекти, предимства и недостатъци, предизвикателства пред кинезитерапията

1.1. История на ендопротезирането - световен и български опит

1.2. Европейският и български опит при конвенционално и индивидуално протезиране на тазобедрена става

1.3. Индивидуалното ендопротезиране при български пациенти - анализ на ситуацията

1.4. Предизвикателства пред кинезитерапията

Глава 2. Кинезитерапията при ендопротезиране - възможност за по-добро качество на живот

Глава 3. Представяне на клиничния опит на Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна

Глава 4. Кинезитерапевтичен подход към индивидуалното ендопротезиране на тазобедрена става

Глава 5. Кинезитерапевтичен мениджмънт на хроничното състояние и живот с ендопротеза

Заключение

Литература

Техническо описание

Автор(и)
Гергана Ненова
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Ненова, Г. Кинезитерапевтичен мениджмънт при индивидуално ендопротезиране на тазобедрена става. Варна, МУ-Варна, 2019. 135 с.
ISBN
978-619-221-223-0