Нехирургична пародонтална терапия - основни принципи

Ценен образователен помощник, насочен не само към студентите по дентална медицина, но и към вече практикуващи лекари.

Количество

Монографията представя изчерпателна и актуална информация за анатомията, диагнозата, лечението и поддръжката на пародонталните заболявания. Сериозно внимание обръща на значението на събирането на данни, като предпоставка за поставяне на точна диагноза. 

Книгата е изключително актуална във времето на имплантатното лечение, когато дълготрайният успех и преживяемост на поставените имплантати е тясно свързана с пародонталната подготовка на пациентите и впоследствие пародонтална поддръжка. Специалисти оценяват текста като уникален по своето внимание към нехирургичното лечение, фокусирайки успеха върху строги и последователни действия. Авторът предлага и практически насоки за поддържане на пародонта в опит да се постигне дългосрочно здраве на пациенти с пародонтит.

Подробната и систематизирана информация, в съчетание с приложените фигури, таблици, илюстрации и подбрани авторски снимки я правят интересна и лесна за разбиране.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод

Анатомия на пародонта

Гингива

Периодонтален лигамент

Цимент

Кост

Класификация на заболяванията на пародонта

Индексни системи в пародонтологията

Плакови индекси

Гингивални индекси

Пародонтални индекси

Диагностика на пародонталните заболявания

Анамнеза

Клинично изследване

Рентгенографско изследване

Инструментариум и инструментиране в пародонтологията

Машинен инструментариум

Ръчен инструментариум

Лечебна последователност в пародонтологията

Системна фаза

Хигиенна фаза

Корективна фаза

Поддържаща фаза

Библиография

Приложения

Техническо описание

Автор(и)
Мария Митева
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Митева, М. Нехирургична пародонтална терапия - основни принципи. Варна, МУ-Варна, 2019. 167 с.
ISBN
978-619-221-230-8