Фармакохимичен качествен анализ

4,09 €

Учебното помагало е първи национален опит в тази насока. Предназначено е за студенти, специализанти, докторанти и преподаватели по фармация, химия и биология, както и специалисти, работещи в сферата на химико-фармацевтичната промишленост и регулаторни, стандартизиращи национални лаборатории.

Количество
В наличност

Книгата цели да запознае своите читатели с основните и най-общи положения в съвременния и класически качествен анализ на биологично-активни природни и синтетични, фармакопейни органични вещества, съдържащи въглеводородни, халогено- и кислородосъдържащи функционалности.

Съдържанието на учебното помагало отговаря на заложения учебен план в общообразователната подготовка на студенти по фармация в Медицински университет - Варна по специализираната дисциплина "Фармацевтичен анализ".

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Принципи на качествения анализ

Анализ на въглеводороди

Алкани

Хиралност

Алкени

Алкини

Арени

Анализ на халогеносъдържащи съединения

Анализ на кислородосъдържащи съединения

Алкохоли и феноли

Полиоли

Катехоламини

Хинони

Етери

Карбонилни съединения. Алдехиди и кетони

Карбоксилни киселини

Естери и лактони

Въглехидрати

Стероиди

Избрани класове природни съединения - химично поведение, качествен анализ, терапевтично приложение

Приложение

Библиография

Указател

Техническо описание

Автор(и)
Илиян Колев
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Колев, И. Фармакохимичен качествен анализ. Основни положения в анализа на въглеводородни, халогено- и кислородосъдържащи функционали. Варна, МУ-Варна, 2019. 211 с.
ISBN
978-619-221-227-8