Болният от ревматоиден артрит - настояще и бъдеще

Монографията е съвременно ръководство в помощ на ежедневната практика на ревматолога при пациенти с ревматоиден артрит. Освен към ревматолози, книгата е насочена и към кардиолози и семейни лекари. Тя може да бъде полезна и за студенти, стажанти и специализиращи лекари. 

Количество

Монографичният труд на д-р Таня Шивачева представя натрупаните нови доказателства и нов подход в диагностиката и лечението на болни от ревматоиден артрит (РА). Направен е задълбочен анализ на доказателствата в областта на епидемиология, рискови фактори, патогенеза, клинично изследване, клиника, класификация и лечение. Включените теми са подкрепени с най-новите научни доказателства. Те са актуални, част от тях интердисциплинарни, но всички са представени високо професионално.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

I. Въведение

II. Ревматоиден артрит - определение и исторически преглед

III. Епидемиология, рискови фактори и патогенеза

IV. Клинични особености на РА

V. Лечение на РА

VI. Рискови фактори за ССЗ при болни от РА

VII. Собствени резултати

VIII. Изводи

IX. Заключение

X. Библиография

Техническо описание

Автор(и)
Таня Шивачева
Година на издаване
2020
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Шивачева, Т. Болният от ревматоиден артрит - настояще и бъдеще. Варна, МУ-Варна, 2020. 183 с.
ISBN
978-619-221-231-5