Концептуално моделиране на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Първата в България монография в тази област представя съвременен поглед към онази част от подготовката на медицинските специалисти, която е най-малко изследвана и анализирана - педагогическата и андрагогическата. 

Количество

Обучението на студенти по медицински специалности изисква прилагането на съвременни стратегии и подходи от преподавателите, в контекста на андрагогията, от една страна, а от друга - овладяването на педагогически компетенции от бъдещите медицински специалисти като неразделна част от тяхната професионална компетентност.

На базата на задълбочен анализ на съществуващата научна литература, в изследването е формулирана точна и ясна концепция, с конкретни цели, предмет, обект и адекватни изследователски методи.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Първа част. Съвременни ориентири и теоретични основи на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Втора част. Нормативна регламентираност на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Трета част. Информационно-методическа осигуреност на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Четвърта част. Концептуални модели на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Заключение

Приложения

Техническо описание

Автор(и)
Маринела Грудева
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Грудева, М. Концептуално моделиране на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище. Варна, МУ-Варна, 2019. 175 с.
ISBN
978-619-221-218-6