Фармацевтичен анализ. Практически упражнения за студенти по фармация

5,62 €

Настоящото ръководство е предназначено за провеждане на упражнения по задължителната дисциплина „Фармацевтичен анализ“ в курса на обучението на студенти от IV курс на специалност „Фармация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър-фармацевт”.

Количество
В наличност

Обучаващите се студенти ще се запознаят с някои аналитични методи, използвани за идентификация на лекарствени субстанции в зависимост от структурните особености, химичното наименование по IUPAC и фармакологична група, към която принадлежат. Те ще придобият също теоретични знания и практически умения за избор на подходящ метод за количествено определяне.

Ръководството съдържа 30 разработени методики за провеждане на теоретични и практически упражнения, базирани на фармакопейни статии. Включеният за изучаване материал дава методология за оценка качеството на различни синтетични и с природен произход лекарства и ориентира към подходящи методи за анализ.

Информацията във всяко упражнение е структурирана в теоретична и експериментална част, като студентите имат възможност да попълнят получените практически резултати и да формулират изводи, базирани на тях.

Техническо описание

Автор(и)
Ивалина Василева, Силвия Стамова, Павлина Косева, Светлана Фоткова, Илиян Колев, Бистра Галунска
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Фармацевтичен анализ. Практически упражнения за студенти по фармация. Варна, МУ-Варна, 2019, с. 104.
ISBN
978-619-221-217-9

Вижте също и: