Деменции и леки когнитивни нарушения: Невроепидемиологични и диагностични аспекти

4,60 €

Монографията е ценен принос в областта на дементологията в българската неврология - едно ново и много перспективно направление. Тя представлява интерес за широк кръг от специалисти - невролози, психиатри и невропсихолози.

Количество
В наличност

Нарушенията на когнитивните функции и деменциите, в това число болестта на Алцхаймер, са сред централните проблеми, изучавани от невронауките и клиничната неврология през последното десетилетие. Тяхното нарастващо значение обуславя разглеждането им като едно от най-големите предизвикателства към съвременното здравеопазване.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия

Предговор

Въведение

Заболявания и състояния, проявяващи се с когнитивни нарушения

Епидемиология на деменциите и леките когнитивни нарушения

Рискови фактори за когнитивни нарушения и деменция

Скрининг и диагностика на деменциите

Литература

Техническо описание

Автор(и)
Иван Димитров
Година на издаване
2010
Издателство
АМВ
Как да цитирате
Димитров, Иван. Деменции и леки когнитивни нарушения. Невроепидемиологични и диагностични аспекти. Варна, АМВ, 2010, 152 с.
ISBN
978-654-92624-1-4