Здравни системи в преход. България: анализ на здравната система 2012

Публикувано на английски език от Регионалното бюро на СЗО за Европа от името на Европейската обсерватория за здравни системи и политики през 2012 година, под заглавието Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 2012 (Volume 14, Number 3).

Количество

Целта на тези публикации е да се предостави подходяща информация в помощ на политиците и анализаторите за развитието на здравните системи в Европа. Те са градивният материал, който може да бъде използван за:
• детайлно изучаване на различните подходи към организацията, финансирането и предоставянето на здравни услуги и ролята на основните участници в системите на здравеопазване;
• описание на институционалната рамка, процеса, съдържанието и приложението на програмите за здравни реформи;
• изнасяне на преден план на предизвикателствата и областите, налагащи по-задълбочен анализ;
• осигуряване на инструмент за разпространяване на информация относно здравните системи и обмяна на опит за реформите между политици и анализатори от различни страни и
• подпомагане на изследователите.

Техническо описание

Година на издаване
2012
Издателство
Медицински университет - Варна
ISBN
978-954-9685-93-0

За сваляне

България. Здравни системи 2012

"България: анализ на здравната система 2012" PDF файл за свободно изтегляне

За сваляне (1.66M)