България: Анализ на здравната система 2018

Анализът за България от серията „Здравни системи в преход“ (The Health Systems in Transition, HiT) е подготвен от Европейската обсерватория за здравни системи и политики и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, който е член на мрежата за проучвания на здравните системи и политики – Health Systems and Policy Monitor (HSPM).

Количество

Серията „Здравните системи в преход“ (The Health Systems in Transition - HiT) се състои от анализи за отделни страни, даващи детайлно описание на здравната система, инициативите за реформи и политики, протичащи или формиращи се в дадена страна. Всеки анализ е дело на експерти от страната, в сътрудничество с експерти на Европейската обсерватория за здравните системи и политики. За да се улеснят сравненията между страните, разработките следват единна примерна форма, която се ревизира периодично. Формата задава детайлни насоки и указания, както и специфични въпроси, дефиниции и примери, нужни за съставянето на анализа.

Целта на тези публикации е да предоставят подходяща информация в подкрепа на политиците и анализаторите за развитието на здравните системи в Европа и могат да бъдат използвани за:

  • детайлно изучаване на различните подходи към организацията, финансирането и предоставянето на здравни услуги и ролята на основните участници в здравните системи;
  • описание на институционалната рамка, процеса, съдържанието и приложението на здравните реформи;
  • извеждане на предизвикателствата и областите, налагащи по-задълбочени анализи;
  • разпространение на информация относно здравните системи и обмяна на опит за стратегиите на реформите между политици и анализатори от различни страни и
  • по-нататъшен дълбочинен сравнителен анализ на здравните политики.

Техническо описание

Автор(и)
Антония Димова, Мария Рохова, Стефка Коева, Елка Атанасова, Любомира Коева-Димитрова, Тодорка Костадинова, Ане Шпрангер
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
България: Анализ на здравната система 2018. Варна, МУ-Варна, 2019. 252 с.
ISBN
Print ISBN 978-619-221-210-0, Web ISBN 978-619-221-211-7

За сваляне