Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня
  • Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня

Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня

6,14 €

Книгата е първа част от поредицата "Страници от историята на медицината във Варна" и е под редакцията на проф. д-р Красимир Иванов.

Количество
В наличност

Книгата представя резултатите от медико-антропологичните проучвания на едни от най-интересните некрополи, открити на територията на Варна и Девня - Варненския халколитен некропол, Раннохалколитните гробове до град Варна, Раннобългарския масов гроб при град Девня и единственият череп с преживяна хирургическа трепанация от Ранносредновековния некропол във варненския квартал "Трошево". Публикувани са и данни за експонираните в Музея по история на медицината (Варна) остеологични находки от тези некрополи. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор от проф. д-р Красимир Иванов

I. Въведение

II. Заселване на човека във Варна и Варненския регион

III. Зараждане на първата европейска цивилизация

IV. Палеоантропологични и палеопатологични проучвания на костите от раннобългарски масов гроб при град Девня

V. Трепаниран череп от Ранносредновековния некропол в квартал "Трошево", Варна (IX-X век)

VI. Книгопис

Техническо описание

Автор(и)
Георги Маринов
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Маринов, Г. Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня. Страници от историята на медицината във Варна. Ред. Кр. Иванов. Варна, МУ-Варна, 2018. 75 с.
ISBN
978-619-221-195-0