Клетъчна смърт при миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност
  • Клетъчна смърт при миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност

Клетъчна смърт при миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност

Монографията представлява интерес за специалисти по кардиология, вътрешни болести, общопрактикуващи лекари, както и за студенти и специализанти, желаещи да обогатят знанията си за клетъчните механизми и видовете клетъчна смърт, предизвикващи миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и кардиотоксичност.

Количество

Техническо описание

Автор(и)
Явор Кашлов
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Кашлов, Я. Клетъчна смърт при миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност. Варна, МУ-Варна, 2019. 244 с.
ISBN
978-619-221-203-2