Ендолуменна лазерна аблация на стволови разширени вени
  • Ендолуменна лазерна аблация на стволови разширени вени

Ендолуменна лазерна аблация на стволови разширени вени

10,23 €

Монографичният труд на Ангел Ангелов обогатява българската хирургична литература с едно изключително ценно помагало – източник на знания и опит, особено за младите съдови хирурзи и ангиолози.

Количество
В наличност

От началото на настоящия век минимално инвазивните техники за лечение на съдовите заболявания бързо придобиха популярност, наложиха нови терапевтични подходи и промениха стандартите, използвани десетки години при лечението на тази патология.

В последните десетилетия броят на пациентите с хроничната венозна болест (ХВБ) в световен мащаб непрекъснато нараства. България не прави изключение по отношение на разпространението на ХВБ и именно затова монографията „Ендолуменна лазерна аблация на стволови разширени вени“ се появява точно навреме, за да представи на медицинската общност в страната най-съвременните подходи в диагностиката и минимално инвазивното лечение на ХВБ.

Монографията на Ангел Ангелов има изключителна практическа насоченост. Тя предоставя на работещите в областта на съдовите заболявания лекари и специализанти много полезна и прагматична информация и представлява ценен наръчник, в помощ на всички желаещи да прилагат най-съвременните методи за диагностика и лечение на ХВБ в нашата страна.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

1. Увод

2. Изложение    

3. Ехографско изследване на венозната система на долните крайници

4. Тумесцентна анестезия – метод на избор за обезболяване при лазерната аблация на варикозни вени

5. Хронична венозна недостатъчност

6. Лазерна аблация – кратка техническа характеристика

7. Последователност на лазерната аблация

8. Лечение на разширени вени с лазерна сонда при особени случаи

9. Резултати и извод

10. Усложнения

11. Рецидиви и удовлетвореност на пациентите

12. Дискусия

13. Заключение

14. Приноси

15. Библиография

Техническо описание

Автор(и)
Ангел Ангелов
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Ангелов, А. Ендолуменна лазерна аблация на стволови разширени вени. Приложение на лазерната енергия при минимално инвазивно радикално лечение на стволовата варикоза. Варна, МУ-Варна, 2019. 134 с.
ISBN
978-619-221-200-1