Принципи на хирургията на Шварц. Част 2.2
  • Принципи на хирургията на Шварц. Част 2.2

Принципи на хирургията на Шварц. Част 2.2

48,57 €

Медицински университет-Варна издава на български език един от най-четените учебници по хирургия в света. Преводното издание, което излиза в 3 части, е под редакцията на проф. д-р Красимир Иванов и обединява усилията на десетки специалисти.

Количество
В наличност

„Съзнаваме, че в момента, в който студентът прелисти учебника, вече ще са се появили и утвърдили в практиката други нови сведения за лекарства, интервенционални и хирургични техники. Затова съветът ни към студентите и специализантите, решили да се посветят на трудната и отговорна специалност „Хирургия", е да не се ограничават в своите търсения, а да подхождат критично към тази информация, като се съветват със своите учители." Проф. д-р Красимир Иванов - ректор на Медицински университет - Варна

Schwartz’s Principles of Surgery, Ninth Edition е под редакцията на Ф. Чарлз Бруникарди. Главен редактор на българското издание "Принципи на хирургията на Шварц" (9 изд.) е проф. д-р Красимир Иванов. Помощник-редактори са: проф. д-р Антон Тончев, проф. д-р Веселин Петров, проф. д-р Вилиян Платиканов, проф. д-р Димитър Райков, проф. д-р Никола Колев, проф. д-р Пламен Панайотов, проф. д-р Радослав Радев, проф. д-р Росен Маджов, проф. д-р Румен Ненков, проф. д-р Светослав Георгиев, проф. д-р Стефан Иванов, проф. д-р Явор Енчев, доц. д-р Илина Мичева, доц. д-р Илко Плачков, доц. д-р Йоланда Папазова, доц. д-р Калин Михов, доц. д-р Тони Аврамов, доц. д-р Трифон Червенков.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ 2

Специални въпроси - Книга 2

Глава 30. Апендикс

Глава 31. Черен дроб

Глава 32. Жлъчен мехур и екстрахепатални жлъчни пътища

Глава 33. Панкреас

Глава 34. Далак

Глава 35. Коремна стена, оментум, мезентериум и ретроперитонеум

Глава 36. Мекотъканни саркоми

Глава 37. Ингвинални хернии

Глава 38. Щитовидна жлеза, паратироидна жлеза и надбъбречна жлеза

Глава 39. Детска хирургия

Глава 40. Урология

Глава 41. Гинекология

Глава 42. Неврохирургия

Глава 43. Ортопедична хирургия

Глава 44. Хирургия на ръката и китката

Глава 45. Пластична и реконструктивна хирургия

Глава 46. Особености на хирургията при хора в напреднала възраст

Глава 47. Анестезия при хирургични пациенти

Глава 48. Етика, палиативни грижи и грижи в края на живота

Ключови източници

Принципи на хирургията на Шварц. Част 1.

Принципи на хирургията на Шварц. Част 2.1.

Техническо описание

Автор(и)
Под редакцията на Красимир Иванов
Година на издаване
2019
Издателство
Медицински университет - Варна
ISBN
978-619-221-159-2