[Предстои] Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания
  • [Предстои] Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания

Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания

12,78 €

Монографията е актуално и полезно практично ръководство не само за всички лекари, свързани с денталната и обща медицина, но и за любознателните студенти и колеги от други специалности, като физиология, патофизиология, клинична лаборатория, клинична патология, кардиология, гастроентерология, ендокринология, метаболитни заболявания, нефрология, неврология, педиатрия, имунология, инфекциозни болести, фармакотерапия, токсикология, онкология, съдебна медицина, психология, спортна медицина.

Количество
В наличност

„Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания“, с автор д-р Христиана Маджова, е съвременно ръководство, което третира важни теоретични и практически аспекти от работата на лекарите от различни медицински специалности. Слюнката е една достъпна биологична течност със значими диагностични възможности в областта на лабораторната медицина.

В настоящата монография са разгледани прецизно проучвания на много български и чужди автори и е документирано пълноценното използване на слюнката не само в денталната практика, а и в редица области на медицинската дейност. Според посочените в нея данни, сиалохимията ще играе все по-важна роля в ранното откриване, мониторинг и прогресия на системни и орални заболявания, включително и в геномната медицина.

Монографичният труд на д-р Христиана Маджова е базиран на 342 литературни източника, от които над 70% са от последните 5 години.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДГОВОР

РЕЦЕНЗИИ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

I. СЛЮНКАТА КАТО ТЕЧНА ОРАЛНА СРЕДА. ФИЗИОЛОГИЧНИ, БИОХИМИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЛЮНКАТА

II. СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ – РАЗВИТИЕ, РЕГЕНЕРАЦИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

III. СЕКРЕЦИЯ И СЪСТАВ НА СЛЮНКАТА

IV. ФУНКЦИИ НА СЛЮНКАТА

V. ФАКТОРИ, ПОВЛИЯВАЩИ СЛЮНЧЕНАТА СЕКРЕЦИЯ

VI. СЛЮНКА И ОРАЛНО ЗДРАВЕ

VII. ОСНОВНИ ВИДОВЕ КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛЮНКА

VIII. ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ

IX. ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЛЮНКА ПРИ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ

X. ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЛЮНКА В СЛЮНКА ПРИ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

XI. ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКА

XII. ИЗМЕРВАНЕ НА ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС В СЛЮНКА

XIII. ОЦЕНКА НА СЛЮНКАТА ПРИ ОРАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

XIV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА ПРИ СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XV. БИБЛИОГРАФИЯ

Техническо описание

Автор(и)
Христиана Маджова
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Маджова, Христиана. Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания. Варна, МУ-Варна, 2018, 128 с., с ил.
ISBN
978-619-221-193-6