Еволюционна психиатрия. По-различен поглед към шизофренията и психопатологията
  • Еволюционна психиатрия. По-различен поглед към шизофренията и психопатологията

Еволюционна психиатрия. По-различен поглед към шизофренията и психопатологията

5,11 €

Монографията е насочена към специалистите по психиатрия, както и към всеки, който би желал да разбере по-добре себе си, "различността" в другите и заобикалящия свят.

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

Темата и подходът на монографията на д-р Живко Апостолов не са обичайни за българската психиатрия и това я превръща в препоръчително четиво за всички, които са изкушени от „по-различния поглед”.

Книгата притежава стройна и логична подредба, сдържан стил и особена плътност на текста със свободно експертно боравене с концепции от различни дисциплини. Нейният най-съществен принос е открояването на еволюционната роля на социалната когниция и социалния мозък за възникването на психопатологията, а едно от най-силните й послания е, че гените за психичните разстройства вероятно са ни помагали в миналото и са част от човешката ни същност – и затова продължават да съществуват.

Интервю с д-р Живко Апостолов, публикувано на сайта на Университетското издателство.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Класически и съвременни представи за шизофренията

   Симптоми и клинична картина

   Протичане на болестта

   Етиология и патогенеза

   Мозъчна асиметрия и шизофрения

Еволюционните принципи в медицината

Шизофренията – (не)желан страничен продукт на еволюцията

   Селекционни предимства извън нервната система?

   Невроразвитийни хипотези за шизофренията

   Теорията на Crow за церебралната асиметрия, езика и възникването на психоза

   „Шамани сред нас“

   Шизофренията е свързана с еволюцията на „социалността“ и „социалния мозък“?

Еволюционна психиатрия

   Аутизъм

   Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)

   Вредна употреба и зависимост от ПАВ (психоактивни вещества)

   Афективни разстройства

   Тревожни разстройства

   Хранителни разстройства

   Личностови разстройства – ключ към психопатологията

Заключение

Техническо описание

Автор(и)
Живко Апостолов
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Апостолов, Ж. Еволюционна психиатрия. По-различен поглед към шизофренията и психопатологията. Варна, МУ-Варна, 2018. 145 с.
ISBN
978-619-221-183-7