[ПРЕДСТОИ] 135 години Варненско медицинско дружество. Юбилейна книга
  • [ПРЕДСТОИ] 135 години Варненско медицинско дружество. Юбилейна книга

135 години Варненско медицинско дружество. Юбилейна книга

12,78 €

Книгата е втора част от поредицата "Страници от историята на медицината във Варна" и е под редакцията на проф. д-р Красимир Иванов.

Количество
В наличност

Юбилейната книга е посветена на основаното през 1883 г. Варненско медицинско дружество, което е първото медицинско дружество в България. Днес негов правоприемник е варненският клон на Българския лекарски съюз.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Варненското медицинско дружество и неговият принос за създаване на професионална организация на лекарите в България

"Медицинско списание" - печатен орган на Варненското медицинско дружество

Приноси на Варненското медицинско дружество за развитие на здравеопазването и за подобряване на санитарно-хигиенното състояние на Варна

Съвременни измерения на първите в България антропологични изследвания от членове на Варненското медицинско дружество

Биографични очерци за членове на Варненското медицинско дружество

Приложения из документалното наследство на Варненското медицинско дружество

Книгопис

"Медико-антропологични проучвания на некрополи от Варна и Девня" - първа част от поредицата "Страници от историята на медицината във Варна"

Техническо описание

Автор(и)
Георги Маринов, Димитър Ставрев, Невяна Фесчиева
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Маринов, Г., Ставрев, Д., Фесчиева, Н. 135 години Варненско медицинско дружество. Страници от историята на медицината във Варна. Ред. Кр. Иванов. Варна, МУ-Варна, 2018. 229 с.
ISBN
978-619-221-192-9