[ПРЕДСТОИ] Затруднено носно дишане
  • [ПРЕДСТОИ] Затруднено носно дишане

Затруднено носно дишане

Монографията представлява интерес за специализанти и специалисти по оториноларингология, педиатрия, алергология, обща медицина, пулмология.

Количество

Затрудненото носно дишане е симптом със социално значение. Привидно назалната конгестия не е животозастрашаващо състояние, но определя качеството на живота. Ето защо етиологията, патофизиологията, характеризиращи затрудненото носно дишане, трябва да се разглеждат комплексно. До момента липсва единен труд у нас, който да обобщава и разглежда този симптом така задълбочено.

В световен мащаб има издадени различни ръководства, разглеждащи проблема, но единствено като част от клиничната картина на определена болестна единица. Може би това е и причината за честото подценяване и недооценяване на симптома. Ето защо монографията на Георги Илиев е особено актуална и се явява единственото до момента ръководство в страната, разглеждащо в дълбочина всички аспекти на затрудненото носно дишане.

Работата е представена в шест отделни глави, онагледени с повече от петдесет фигури. Тази монография се отличава от издаваните досега ринологични трудове с това, че в нея се набляга на обвързаността на анатомията и физиологията на носа, патофизиологията, влиянието върху други органи и системи, както и върху цялостното здраве и социален статус на човек със затруднено носно дишане. Монографията дава поглед върху възможностите за съвременна диагностика. Хирургичното лечение е представено под формата на приложения в последната глава, описващи различни клинични случаи от практиката на автора, някои от които с изключителна рядкост в световен мащаб. По този начин авторът предизвиква клиничното мислене у читателя, разглеждайки симптома „затруднено носно дишане” като лабиринт от системни взаимосвързани анатомо-физиологични, патологични и други възможности. Използвани са внушителен брой литературни източници (над 460), като са цитирани водещи ринолози от България и чужбина.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

УВОД/ ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ

ГЛАВА ВТОРА

ФИЗИОЛОГИЯ, ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ВЛИЯНИЕ НА НОСНОТО ДИШАНЕ ВЪРХУ ДРУГИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ, НЯКОЙ СИНДРОМИ

ГЛАВА ТРЕТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНО НОСОВО ДИШАНЕ, ЕТИОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА КАРТИНА

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАТРУДНЕНОТО НОСНО ДИШАНЕ

ГЛАВА ПЕТА

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

ГЛАВА ШЕСТА

ХИРУРГИЯ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ – НЯКОИ ИНТЕРЕСНИ СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

БИБЛИОГРАФИЯ

Техническо описание

Автор(и)
Георги Илиев
Година на издаване
2018
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Илиев, Г. Затруднено носно дишане. Варна, МУ-Варна, 2018. 206 с.
ISBN
978-619-221-153-0