[ПРЕДСТОИ] Евтаназията - другият изход
  • [ПРЕДСТОИ] Евтаназията - другият изход

Евтаназията - другият изход

7,16 €

Монографията „Евтаназията – другият изход“ е източник на ценна информация за всички, които професионално участват в дебата за правната уредба на евтаназията. Книгата е занимателно и обогатяващо четиво и за всички, които се интересуват от философската и практическата страна на този проблем.

Количество
В наличност

Сърцевината на проблема евтаназия е представена във възможно най-пълния си вид – исторически аспекти, дефиниции, преглед на документи, нормативна уредба в света и в България. Детайлно са разгледани аргументите „за“ и „против“ евтаназията, които се докосват до фундаментални проблеми като ценността на човешкия живот, правото на избор, човешкото достойнство, полезността. Авторът борави еднакво добре както с философски, така и с медицински и правни категории.

Съдържанието е насочено към три области, свързани тясно с дебата за евтаназията, в които д-р Манчева има опит и познания. Първата е правната информираност на гражданите, която би направила тяхното участие в дискусиите за законова регламентация на евтаназията по-валидно и резултатно. Авторът разглежда понятието „правно съзнание“, което има решаваща роля в процеса на превръщане на правните предписания в конкретно поведение. Д-р Манчева е първият изследовател, който се обръща към тази категория в социално-медицински проучвания.

Втората област е свързана с идеята на авторката предложенията за промени в нормативната уредба на евтаназията да бъдат предшествани от нееднократни проучвания сред различни групи от населението. Тя спира вниманието си на хронично болните с трайно намалена работоспособност. Мнението им относно регламентацията на евтаназията представлява интерес, поради тяхната уязвимост и повишена чувствителност към проблема. Констатациите за ниската им информираност по този въпрос са основа на редица авторски разсъждения и предложения. Обвързването на дебата „за“ и „против“ евтаназията с правното съзнание на пациенти с намалена работоспособност засилва актуалността на монографията.

Третата област е качеството на живот като отражение на хроничната болест върху живота на индивида и като един от измерителите на ефективността на здравните системи. Ниското качество на живот, според данните и разбиранията на автора, влия върху решението за евтаназия.

Към настоящия момент в България няма извършени цялостни научни изследвания по проблемите на евтаназията както от медицинска, така и от правна гледна точка. Монографията „Евтаназията – другият изход“ поставя началото на комплексно проучване върху този проблем.

Интервю с доц. д-р Параскева Манчева, публикувано на сайта на Университетското издателство. 

Техническо описание

Автор(и)
Параскева Манчева Драганова
Година на издаване
2013
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Драганова, П. Евтаназията - другият изход. Варна, МУ-Варна, 2013. 114 с.
ISBN
978-954-9685-41-1