Сестрински грижи при неврологични болни
  • Сестрински грижи при неврологични болни

Сестрински грижи при неврологични болни

7,16 €

Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

Написването на учебник по сестрински грижи при неврологично болни е провокирано от потребността да се очертаят ролята и задачите на медицинската сестра при оказване на специфични грижи при болни с неврологични заболявания. Материалът е съобразен с учебните планове и програми на преподаването на дисциплината „Сестрински грижи при неврологично болни“. Формирането на умения и навици за специфично поведение при оказване на сестрински грижи изисква висок професионализъм, наблюдателност, клинично мислене при откриването на признаци и промени в състоянието на болните с неврологични заболявания.

Съставен, за да отговори на потребностите на медицинските сестри в периода на тяхното обучение и по-нататъшна професионална реализация. Учебникът може да е от полза за студентите от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, както и за медицински сестри, практикуващи в болничната и извънболничната медицинска помощ.

Техническо описание

Автор(и)
Катя Егурузе, Веселина Василева, Силвия Борисова
Година на издаване
2017
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Егурузе, К., Василева, В., Борисова, С. Сестрински грижи при неврологично болни. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Варна, МУ-Варна, 2017. 139 с.
ISBN
978-619-221-034-2