Международно сътрудничество : Информационен каталог 2012-2016
  • Международно сътрудничество : Информационен каталог 2012-2016

Международно сътрудничество: Информационен каталог 2012-2016

Информационният каталог представя основните международни дейности и партньорства на Медицински университет – Варна за периода 2012-2016 година. Той е предназначен за широка читателска аудитория – както за преподаватели, студенти, докторанти, специализанти и служители на Медицински университет – Варна, така и за международни институции и представители на бизнеса, настоящи и бъдещи партньори.

Количество

С какво може да Ви бъде полезен Информационният каталог?

  • Да откриете информация за нашите международни партньорства, за програмите, инициативите и събитията, свързани с международната дейност на университета.
  • Да намерите вдъхновение за Вашите идеи и да ги развиете заедно с нас и нашите партньори.
  • Да откриете Медицински университет – Варна като Ваш нов партньор.
  • Да получите информация, съдействие и експертни консултации относно установяване на контакти и сътрудничество с потенциални бъдещи партньори за реализиране на иновативни идеи.

Техническо описание

Автор(и)
Медицински университет - Варна
Година на издаване
2016
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Медицински университет - Варна. Международно сътрудничество: Информационен каталог 2012-2016. Варна, МУ-Варна, 2016. 64 с.
ISBN
978-619-713-787-3