Проектна дейност : Информационен каталог 2012-2016
  • Проектна дейност : Информационен каталог 2012-2016

Проектна дейност: Информационен каталог 2012-2016

Настоящият каталог запознава с проектите и програмите на Медицински университет – Варна за периода 2012 – 2016 г. 

Количество

Техническо описание

Автор(и)
Медицински университет - Варна
Година на издаване
2016
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Медицински университет - Варна. Проектна дейност: Информационен каталог 2012-2016. Варна, МУ-Варна, 2016. 96 с.
ISBN
978-619-713-785-9