Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи
  • Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи

Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи

7,16 €

"Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи", с автори Катя Генова, Диана Гроздева, Силвия Борисова и Тамара Цветкова, е учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Количество
В наличност

Детските болести са свързани с редица особености на все още незрелия и развиващ се организъм. Децата имат потребност от индивидуален и специфичен подход при поддържане, възстановяване и подобряване на тяхното здраве. Добре подготвените професионалисти по здравни грижи могат да подпомогнат лечебно-диагностичния процес в педиатрията. Изучавайки етиологията, клиничната картина и спецификата на сестринските интервенции се предоставят възможности за оказване на качествени грижи, отговарящи на непрекъснато нарастващите потребности на децата.

Написването на учебник по сестрински грижи в педиатричната практика е провокирано от потребността да се очертаят ролята и задачите на медицинската сестра при оказване на здравни грижи в детска възраст. „Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи“ е съставен, за да отговори на потребностите на медицинските сестри в периода на тяхното обучение и по-нататъшна професионална реализация. В него авторите представят ролята, мястото и значението на навременните грижи за деца с различни здравни проблеми и потребности.

Материалът е съобразен с учебните планове и програми на преподаването на дисциплината „Сестрински грижи в педиатрията“, но заедно с това предоставя и информация за организацията на медицинското обслужване на децата. Като част от медицинския екип, медицинската сестра участва активно в провеждането на диагностиката и лечението на децата в педиатричните клиники и отделения. Формирането на умения и навици за специфично поведение при оказване на сестрински грижи, изисква висок професионализъм, наблюдателност, клинично мислене при откриването на признаци и промени в състоянието на децата.

Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, както и за медицински сестри, практикуващи в болничната и извънболничната медицинска помощ.

Техническо описание

Автор(и)
Катя Генова, Диана Гроздева, Силвия Борисова, Тамара Цветкова
Година на издаване
2017
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Антония Димова, Мария Рохова, Емануела Мутафова, Елка Атанасова, Стефка Коева, Димитра Пантели, Еваут ван Гинекен
ISBN
978-619-221-035-9