Личностни регулативни процеси в болничната среда
  • Личностни регулативни процеси в болничната среда

Личностни регулативни процеси в болнична среда

Книгата е достъпно написана, което я превръща в полезно четиво не само за гилдията на психолозите и сродните професии, но и за всеки заинтересован от темата.

Количество

Настоящата монография представлява опит да се отговори на актуалните въпроси, свързани със същността на психологическата помощ, с методологическите и методическите аспекти на провеждането й, с определяне на основните й насоки в конкретните и в по-широк социален контекст. Основната цел на изследването са идентифицирането и анализът на факторите, влияещи върху процеса на психологичната помощ в две важни направления – оперативното лечение и възстановителните процедури. Тази идея се осъществява посредством разкриване на спецификите на болничната среда, характеристиките на типичните състояния и доминиращите преживявания, свързани с тях, както и факторите, благоприятстващи процеса на възстановяване и реадаптация.

Авторът на книгата е клиничен психолог, работил основно в болнична среда, преди всичко в условията на клиника по термична травма и пластична хирургия, по времето, когато е събирал емпиричния материал на проучването си. В първа глава се разглеждат в критична светлина методите на психологична помощ в болнични условия; втора глава обсъжда основните категории и понятия на изследването; трета глава представя данните от собственото експериментално изследване на автора; в последната глава е даден модел на психологична помощ в болнични условия.

Техническо описание

Автор(и)
Иван Александров
Година на издаване
2015
Издателство
СТЕНО, Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Александров, И. Личностни регулативни процеси в болнична среда. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2015. 116 с.
ISBN
978-619-713-742-2