Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия
  • Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия

Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия

Монографията „Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия” е предназначена за лекари, специализанти, докторанти и студенти по медицина, както и за професионалисти от други биологични специалности, които проявяват интерес към проблема.

Количество

Познанието за обмяната на калция, фосфора и магнезия е интегрална част от знанията за протичането на нормалните процеси в човешкия организъм, както и задължителна основа за диагностиката и терапията на редица болестни разстройства. Неслучайно минералната обмяна е тема на много задълбочени съвременни научни изследвания от редица университетски и приложни лаборатории. Далеч не всички процеси обаче са изяснени напълно. Затова водещи колективи продължават да публикуват нови резултати от експериментални разработки и от проучвания на възможностите за повлияване на метаболизма на трите елемента. В този смисъл монографията „Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия” на Любка Дечева-Икономова е едно навременно и полезно обобщение, предложено на вниманието на изследователи и практикуващи медици.

Многоплановото обобщение е направено с медикобиологична ерудиция (авторът се е основавал на над 600 литературни източника) и мисъл за клинична значимост. Присъства лекота в преходите между научни аспекти и между нива на познание. Изложението е увлекателно за компетентния читател и достъпно за по-широка аудитория.

Техническо описание

Автор(и)
Любка Дечева-Икономова
Година на издаване
2015
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Дечева-Икономова, Л. Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия. Варна, МУ-Варна, 2015. 155 с.
ISBN
978-619-713-752-1