Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания
  • Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания

Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания

Балансът между необходимите теоретични знания и адекватните практически насоки, представени в монографията, я правят полезна както за експерти и мениджъри в здравеопазването, така и за специалисти без достатъчно опит в областта на интегрираните грижи.

Количество

Монографичният труд е посветен на едни от най-актуалните въпроси на съвременното развитие на обществото в световен план – демографските промени, все по-големия дял на хроничните заболявания и възможните модели и решения, които могат да предложат различните системи за здравеопазване на съпътстващите ги въпроси, промени и развитие.

„Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания“ се характеризира с актуалност и задълбоченост, цялостно разглеждане на проблематиката от теоретична и практическа гледна точка, цитиране на над 230 български и чужди съвременни източници, включително официални институции и стандарти в областта на интегрираните грижи.

За качеството на монографичния труд несъмнено допринася и опитът на автора през последните 7 години в работата по научноизследователски и приложни проекти в областта на здравната и социална сфера, както и практическият опит в областта на фармацевтичния мениджмънт.

Техническо описание

Автор(и)
Галина Петрова
Година на издаване
2015
Издателство
СТЕНО, Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Петрова, Г. Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2015. 175 с.
ISBN
978-619-713-758-3