Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби
  • Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби

Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби

Монографията “Диагностични и лечебни подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби” представя за първи път в страната оригинално публикуване на систематизирано разглеждане на проблемите, свързани с неправилния пробив на постоянните зъби и оформяне на оклузалните съотношения.

Количество

Христина Арнаутска разглежда методически точно цялостното представяне на анатомо-морфологичните особености при оформяне на зъбните зародиши на постоянните зъби и начина на техния пробив в зъбната дъга. Тя разглежда най-съвременните диагностични методи за определяне на тяхната топография, дадени от автори със световен принос в ортодонтията, както и собствени изследвания в тази област.

Монографията е максимално добре онагледена със собствени снимки и схеми, без аналог в нашата литература. Стилът на писане е достатъчно ясен, точен и академичен.

Техническо описание

Автор(и)
Христина Арнаутска
Година на издаване
2015
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Арнаутска, Хр. Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби. Варна, МУ-Варна, 2015. 108 с.
ISBN
978-619-713-775-0