Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп
  • Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп

Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп

Монографията е полезна за всички лекари по дентална медицина, специализанти и студенти с интерес към оралната хирургия и денталната имплантология.

Количество

„Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп“ представя задълбочена научна информация, която решава проблемите за приложението на дентални имплантати при костен дефицит в дисталните участъци на горната челюст и пневматичен максиларен синус. Авторът представя своя клиничен опит при повдигането на пода на максиларния синус с използване на различни костно възстановителни материали, богато онагледен със снимков материал.

Особено внимание е отделено и на хирургичната анатомия на максиларния синус, костно възстановителните материали, използвани при повдигането на пода на максиларния синус, рентгенологичната диагностика и планировка, хирургичните техники и усложнения при повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ГЛАВА 2. ХИРУРГИЧНА АНАТОМИЯ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС

ГЛАВА 3. КОСТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПОВДИГАНЕТО НА ПОДА НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС

ГЛАВА 4. РЕНТГЕНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ПЛАНИРОВКА ПРИ ПОВДИГАНЕ НА ПОДА НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС

ГЛАВА 5. ХИРУРГИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА ПОДА НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС С ЛАТЕРАЛЕН ДОСТЪП

ГЛАВА 6. УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПОВДИГАНЕ НА ПОДА НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС С ЛАТЕРАЛЕН ДОСТЪП

Техническо описание

Автор(и)
Георги Папанчев
Година на издаване
2016
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Папанчев, Г. Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп. Варна, МУ-Варна, 2016. 176 с.
ISBN
978-619-221-004-5