Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина
  • Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина

Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина

12,78 €

Монографичният труд на Емил Ковачев разглежда изключително актуални за съвременната медицина проблеми с важно медико-социално значение, свързани със засилващите се в последните десетилетия фертилни смущения.

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

В монографията са разгледани въпроси, свързани с диагностиката и индикациите за асистирани репродуктивни технологии (АРТ), описани са основните аспекти и съвременните достижения на АРТ, както и усложненията и придружаващите заболявания, съпътстващи АРТ.

Тази монография запълва една съществуваща празнина в специализираната литература за асистираните репродуктивни технологии. Освен за специалисти в областта на акушерството и гинекологията книгата е полезна за студенти, специализанти и специалисти в различни области на медицината.

Книгата е богато и нагледно илюстрирана с 26 снимки, 27 фигури и множество допълнителни материали, представящи различни клинични случаи.

Съдържание:

I. Въведение

II. Оборудване, индикации за АРТ, необходими изследвания

III. Подготовка, изследвания и индикации на инфертилната двойка за осъществяване на асистирана репродукция

IV. Методи за индукция на овулацията. Стимулационни протоколи

V. Пункция и аспирация на фоликулите

VI. Ембриологични моменти

VII. Интрацитоплазматична инжекция на сперматозоида (ICSI; ИКСИ)

VIII. Приложение на методите на изкуствена инсеминация, ГИФТ и ЗИФТ при асистираните репродуктивни технологии

IX. Асистирано излюпване на ембриона (ASSISTED HATCHING) и криопрезервация

X. Някои аспекти върху ембриотрансфера и имплантацията

XI. Предимплантационна диагностика, донорство на яйцеклетки за целите на асистираните репродуктивни технологии и сурогатна бременност

XII. Усложнения, проблеми и придружаващи заболявания, съпътстващи АРТ

XIII. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина

XIV. Заключение

XV. Приложения

XVI. Книгопис

Техническо описание

Автор(и)
Емил Ковачев
Година на издаване
2017
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Ковачев, Ем. Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина. Варна, МУ-Варна, 2017. 183 с.
ISBN
978-619-221-060-1