Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски
  • Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски

Сборник с тестови задачи за КСИ по биология за специалностите от МК-Варна, сп. „Акушерка“ и сп. „Медицинска сестра“, МУ-Варна

7,67 €

Книгата е първо издание на сборника с тестови въпроси по биология, подходящи за кандидатстващите студенти в Медицински Колеж - Варна, за специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“.

Количество
В наличност

Кратко съдържание на помагалото:

ТЕМА   1.  Тъкани – епителна, съединителна, мускулна и нервна

ТЕМА   2.  Вътрешна течна среда. Свойства на кръвната плазма

ТЕМА   3.  Кръвни клетки

ТЕМА   4.  Сърце и кръвоносни съдове. Кръвообращение – голям и малък кръг

ТЕМА   5.  Дихателна система

ТЕМА   6.  Хранене и храносмилане (без храносмилане в устата, стомаха и червата)

ТЕМА   7.  Белтъци. Полипептидни вериги

ТЕМА   8.  Структура и свойства на белтъците

ТЕМА   9.  Нуклеинови киселини. ДНК и РНК

ТЕМА 10.  Вирусите – на границата между живото и неживото

ТЕМА 11.  Устройство на еукариотните клетки

ТЕМА 12.  Осигуряване на клетката с програма за съществуване

ТЕМА 13.  Хромозоми – носители на клетъчната програма

ТЕМА 14.  Клетъчно делене. Митоза. Мейоза

ТЕМА 15.  Монохибридно кръстосване

ТЕМА 16.  Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел

ТЕМА 17.  Размножаване на животните и човека

ТЕМА 18.  Индивидуално развитие

ТЕМА 19.  Антропогенеза

ТЕМА 20.  Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнителноембриологични и палеонтологични доказателства за еволюцията

Техническо описание

Автор(и)
Добри Иванов
Година на издаване
2017
Издателство
Медицински университет - Варна
ISBN
978-619-221-056-4