Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите
  • Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

8,64 €

Ръководството е адресирано към студенти и стажанти по медицина, за да улесни тяхната подготовка по клинична лаборатория.

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

"Клиничнолабораторни резултати - Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите" е полезно четиво за млади лекари от практическото здравеопазване за пълноценно използване на възможностите на клинично-лабораторната диагностика; за усвояване и спазване на изискванията към преданалитичната подготовка на пациенти и биологичния материал, осигуряващи резултати с висока достоверност; за създаване на умения за правилен избор на показателите, като се имат предвид икономическите аспекти на лабораторната дейност; за познаване и отчитане на интерференцията върху лабораторния резултат от различни фактори и особено лекарственото въздействие; за точно и пълно тълкуване на резултатите и корелацията между отделните параметри при различни заболявания, позволяващо подбора на най-информативната констелация.

Оригиналната английска терминология в текста е запазена, с цел читателите, които се допитват до чуждестранна литература, да могат по-лесно да я възприемат.

Във втората част на ръководството има 13 глави (от 13-та до 25-та), като към всяка от тях е приложен библиографски списък.

Под редакцията на проф Т. Цветкова.

Техническо описание

Автор(и)
Стелиана Благоева, Росица Димитрова, Димитър Илучев, Стефан Костянев, Илия Леджев, Валя Маркова, Павел Павлов, Иванка Сиракова, Здравко Тарълов, Стефка Тулева, Тодорка Цветкова, Тодор Шипков
Година на издаване
1998
Издателство
Медицинско издателство ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, гр. Пловдив
Как да цитирате
Клиничнолабораторни резултати. Част 2. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите. Ред. Т. Цветкова. Пловдив, ИК ВАП, 1998. 274-522 с.
ISBN
954-9806-04-9