Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите
  • Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

8,64 €

Ръководството е предназначено за студенти медици. Основната цел, която си поставя, е да организира оптимално провеждане на обучението по клинична лаборатория. Това има преди всичко практическа насоченост – да подготви бъдещия медик за пълноценна и успешна работа.

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

Изданието е разделено на 12 глави, към всяка една от които е приложена подробна библиография на използваните източници.

В текста много термини и символи са запазени без да се заменят със съответния еквивалент на български език, за да бъдат улеснени читателите при ползване на чужди оригинални литературни източници, а също и с цел легализиране на клинично-лабораторните резултати при евентуално ползване на чужди консултанти в България и чужбина.

Техническо описание

Автор(и)
Николай Атанасов, Стоян Данев, Илия Леджев, Валя Маркова, Връбка Орбецова, Дора Терзиева, Стефка Тулева, Тодорка Цветкова, Тодор Шипков
Година на издаване
1998
Издателство
Медицинско издателство ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, гр. Пловдив
Как да цитирате
Клиничнолабораторни резултати. Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите. Ред. Т. Цветкова. Пловдив, ИК "ВАП", 1998. 273 с.
ISBN
954-9806-03-0