Фармакология
 • Фармакология

Фармакология

4,09 €

Изданието включва в едно учебник и учебна тетрадка за студенти от специалностите „Медицински козметик“, „Рехабилитатор“, „Здравен мениджмънт“ и „Фармацевтичен мениджмънт“.

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

Разделена е на 14 глави, след които са публикувани примерни въпроси за проверка на познанията.  

Ето и кратко съдържание на помагалото:

 1. Предмет на фармакологията. Лекарство. Видове наименования на лекарствата. Есенциални лекарства. Етапи и фази в създаването на едно лекарство. Класификации на лекарствата
 2. Рецепта. Видове рецептурни бланки. Пътища на въвеждане и начин на приложение на лекарствата
 3. Лекарствени форми
 4. Обща фармакокинетика
 5. Обща фармакодинамика. Лекарствено действие и лекарствен ефект. Механизми на лекарственото действие. Видове ефекти на лекарствата
 6. Фактори, от които зависи действието на лекарствата
 7. Явления при многократно и комбинирано приложение на лекарствата
 8. Нежелани лекарствени реакции
 9. Лекарства, действащи върху нервната система
 10. Лекарства, повлияващи локалните хормони
 11. Лекарства, действащи върху изпълнителните органи
 12. Химиотерапевтични лекарства
 13. Лекарства за дерматологично приложение
 14. Витамини

Техническо описание

Автор(и)
Стефка Вълчева-Кузманова
Година на издаване
2015
Издателство
СТЕНО
Как да цитирате
Вълчева-Кузманова, Ст. Фармакология. Варна, СТЕНО, 2015. 87 с.
ISBN
978-954-449-772-9