Анатомия на човека
  • Анатомия на човека

Анатомия на човека

Книгата е четвърто, актуализирано издание на учебника „ Анатомия на човека“. Освен редакции на целия текст от изданието през 2006 г., има добавени нови глави, както и отделни текстове. Актуализирана е и илюстративната информация към текста.

Количество

Терминологията в настоящото издание е коригирана - съобразена е с Парижката анатомична номенклатура (PNA) от 1955 г. и нейните последни актуализации, както и с Международната хистологична и ембриологична номенклатура от 1970 г. и последвалите актуализации.

Този труд отразява дългогодишния опит на катедра "Анатомия" при ВМИ-Пловдив в преподаване на нормалната морфология на човека. Той свързва описателните анатомични данни с такива от топографската и клинична анатомия, т.е. обединява теорията с примери от клиничната практика.

Това издание ще улесни студентите по медицина и дентална медицина при изучаване на устройството на човешкото тяло в норма, което е фундамент за тяхното клинично обучение. Книгата е необходим справочник за всички лекари и дентисти, които се интересуват от нормалното устройство на човешкото тяло.

Под редакцията на д-р Г. Балтаджиев.

Техническо описание

Автор(и)
Георги Балтаджиев, Пепа Атанасова, Ивета Коева, Стефан Сивков, Атанас Балтаджиев
Година на издаване
2016
Издателство
Лакс бук
Как да цитирате
Анатомия на човека. Ред. Г. Балтаджиев. 4. доп. и прераб. изд. Пловдив, Лакс бук, 2016. 1087 с.
ISBN
789-619-189-029-3