Теми по неорганична химия
  • Теми по неорганична химия

Теми по неорганична химия

5,11 €

Тази книга е част от поредица, разработена в 3 части, а именно: „Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти“; „Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения“; "Теми по неорганична химия за ученици и кандидат-студенти по медицина, стоматология, фармация и химия“.

Количество
В наличност

Кратко съдържание:

-          Строеж на атома

-          Периодичен закон и периодична система на химичните елементи

-          Химична връзка

-          Термохимия

-          Химична кинетика. Скорост на химичните реакции

-          Катализа

-          Химично равновесие

-          Приложение

Настоящите разработени теми по неорганична химия предоставят цялата необходима информация за успешно кандидатстване с конкурсен изпит по химия във всички ВУЗ по медицина и химия в страната. Те са в съответствие с новата учебна програма по химия и ДОИ (държавните образователни изисквания). Темите предлагат, чрез добре подбрани данни, пълната информация, необходима за висока успеваемост на конкурсния изпит.

С разработките, предложени в това издание, авторите целят да заместят многобройните учебници, използвани понастоящем в гимназиалните класове на различни училища в страната, с цел да предоставят сбито цялата необходима информация на кандидат-студентите, които се подготвят за изпити към университети в България.

Темите по химия за ученици и кандидат-студенти са разработени в три части. Другите две са:

Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти

Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения

Техническо описание

Автор(и)
Ганка Робова, Лилия Величкова
Година на издаване
2005
Издателство
Абагар
ISBN
954-427-666-1