Обща и клинична психопатология
  • Обща и клинична психопатология

Обща и клинична психопатология

6,14 €

Книгата е полезно четиво не само за студенти и медици, но и за специалисти в областите на юридическите и социалните науки.

Количество
В наличност

Предлаганата психопатология се нарича „обща“, защото разглежда взаимоотношенията между психологичната норма и болестните феномени, и „ клинична“, защото представя диагностичните акценти на описаните симптоми.

СЪДЪРЖАНИЕ

Интердисциплинарност на психопатологията

Норма и абнормност, здраве и болест в психиатрията

Мозък и психика

Дескриптивна и феноменологична психопатология

В края на изданието е приложен подробен списък с използваните 117 литературни източника.

Техническо описание

Автор(и)
Георги Попов
Година на издаване
2010
Издателство
СТЕНО
Как да цитирате
Попов, Г. Обща и клинична психопатология. Варна, СТЕНО, 2010. 152 с.
ISBN
978-954-449-465-0