Атлас по анатомия на човека – Том 4 (Учение за нервната система и сетивните органи)
  • Атлас по анатомия на човека – Том 4 (Учение за нервната система и сетивните органи)

Атлас по анатомия на човека – Том 4 (Учение за нервната система и сетивните органи)

38,35 €

Изданието е насочено към общопрактикуващи лекари, дентални медици, както и млади специалисти и студенти по медицина в медицинските университети, разположени на територията на страната.

Количество
В наличност

Автори на антологията, която до този момент е преиздавана 7 пъти, са Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников и А. Я. Синелников. Редактор на българското преводно издание е чл. кор. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн, почетен ректор на Медицински университет – София. Анатомичната терминология е съобразена с последните изисквания и адаптирана към българския читател.

В том 4 може да намерите данни за топографията, строежа, функциите и възрастовите особености на централната и периферната нервна система, с фокус върху сетивните органи. Този класически атлас е богато илюстриран, с цел да бъде максимално улеснен процесът на зрително възприемане на предоставения голям обем от информация.

Атлас по анатомия на човека. Том 1

Атлас по анатомия на човека. Том 2

Атлас по анатомия на човека. Том 3

Техническо описание

Автор(и)
Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников и А. Я. Синелников
Година на издаване
2013
Издателство
Софтпрес – София
Как да цитирате
Синелников, Р., Синелников, Я., Синелников, А. Атлас по анатомия на човека. Том четвърти. Учение за нервната система и сетивните органи. Ред. Вл. Овчаров. 7. прераб. изд. София, "Софтпрес", 2010. 206 с.
ISBN
978-619-151-089-4