Решения задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Органична химия – Част 2
  • Решения задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Органична химия – Част 2

Решения. Задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Органична химия – Част 2

6,14 €

Помагалото е единадесето преработено издание, което цели да помогне на кандидат-студентите да придобият необходимите умения и сигурност за успешно представяне на изпита по химия във всички медицински ВУЗ-ове в страната.

Количество
В наличност

Първа и втора част на книгата с решени задачи могат да бъдат използвани за самообучение, както от кандидат-студентите, така и от учениците от средните училища, тъй като те стимулират логичното мислене и допринасят за систематизиране и по-пълноценно усвояване на материала по органична химия.

При излагане на решенията на задачите авторите са се съобразили с основните изисквания на изпитната комисия по химия, които се свеждат до:

1) познаване на строежа на основните видове органични съединения;

2) познаване на техните свойства;

3) методите за получаване на отделните видове органични съединения;

4) коментиране на условията за протичане на химичните реакции;

5) установяване на генетичната връзка между органичните съединения;

6) умения да се съпоставят факти и правят изводи от тях.

Решенията на част от задачите са дадени по-схематично, без коментар. При много от задачите са дадени названията на органичните съединения, промяната на хибридизацията, степента на окисление на въглеродния атом и т.н. Отделено е внимание на задачите с повишена трудност, като е посочен един от вариантите за тяхното решаване. Предложените решения стимулират самостоятелното намиране и на други варианти за решение на задачите.

Авторският колектив е от катедра „Химия и биохимия“ при Медицински университет – София.

Техническо описание

Автор(и)
Петър Шаров, Мариан Николов, Цонка Цанова, Радка Георгиева-Николова, Сийка Берова, Иван Иванов
Година на издаване
2016
Издателство
Регалия 6
Как да цитирате
Решения. Задачи по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Органична химия. Част 2. 11. прераб. изд. София, "Регалия 6", 2016. 168 с.
ISBN
978-954-745-260-2