Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия
  • Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия

Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия

9,20 €

Книгата е първо издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия" с авторски колектив от МУ-Варна.

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

Сборникът е с обем от 113 стр., в които са поместени задачи от обща и неорганична химия, както и от раздел органична химия.

Сборникът включва въпроси с избор на отговор и отворени въпроси, разпределени по раздели, както следва: 

Обща и неорганична химия

– Строеж на атома и периодична система

– Химична връзка

– Химични елементи и техните съединения, окислително-редукционни процеси

– Скорост, катализа и термохимия

– Химично равновесие

– Разтвори

– Колоиди

– Теория на електролитната дисоциация, киселини и основи, рH 

Органична химия

– Въглеводороди

– Алкохоли и феноли

– Алдехиди и кетони

– Карбоксилни киселини и производни

– Амини

– Аминокарбоксилни киселини

– Въглехидрати

Приложени са и 10 източника на използвана литература.

Техническо описание

Година на издаване
2017
Издателство
Медицински университет - Варна
ISBN
978-619-221-052-6