Хирургично лечение на простатния карцином
  • Хирургично лечение на простатния карцином

Хирургично лечение на простатния карцином

Монография, обобщаваща в едно четиво цялостна информация за съвременното хирургично лечение на простатния карцином, базирана на над 2000 библиографски източника, предимно от последното десетилетие.

Количество

Монографията на доц. д-р Александър Хинев е посветена на хирургичните методи за лечение на простатния карцином. Съдържа подробна информация относно анатомията на структурите, заобикалящи простатата. Описва всички методи за диагностициране и предоперативна прогноза на заболяването. Представя се оперативната техника на отворените ретропубична и перинеална радикална простатектомия и на лапароскопската радикална простатектомия, нашумяла през изминалите 10 години.

В изданието се описват най-често срещаните усложнения, с акцент върху специфичните за тези операции инконтиненция на урината и еректилна дисфункция. Анализират се онкологичните резултати от радикалната простатектомия, приложена в различните рискови групи. Робот-асистираната лапароскопска радикална простатектомия е отделена в специален раздел. В монографията са представени и адювантните методи на лечение – хормоно- и лъчетерапия, прилагани при високо рискови пациенти .

Освен палиативните методи на лечение, като TURP, двустранна орхиектомия, лазерна аблация и др., в  монографията се разглеждат и някои съвременни алтернативни методи за радикално лечение и фокална терапия, като брахитерапия, криотерапия и HIFU.

Книгата е предназначена за широка читателска аудитория: студенти, специализанти, общопрактикуващи лекари, лекари специалисти и любознателни пациенти.

Техническо описание

Автор(и)
Александър Хинев
Година на издаване
2013
Издателство
Фабер
Как да цитирате
Хинев, Ал. Хирургично лечение на простатния карцином. Велико Търново, "Фабер", 2013. 554 с.
ISBN
978-954-400-868-0