Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст Преглед отблизо

Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст

Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст / Мариана Арнаудова-Жекова. - Варна : Изд. на МУ-Варна, 2015. - 204 с. : с ил. ; 23,5 см. Рец. Марин Роглев, Стефан Тодоров. 300 тир.

Повече детайли

11 Артикули

19,80 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Настоящата монография е посветена на едни от най-значимите проблеми на геронтопсихиатрията. Представени са основните направления в развитието на геронтопсихиатричните изследвания и тяхното съвременно състояние. Разглеждат се взаимоотношения и съществуващи тесни връзки между геронтология, гериатрия и геронтопсихиатрия.
Описани са клиничните особености на често срещащите се и с голяма медико-социална значимост психични разстройства, модерните подходи и пътя за клиничното им разпознаване.
Монографията представлява определен интерес за психиатрите, клиничните психолози, невролозите, лекарите на обща практика, лекарите от други специалности, работещите с пациенти в напреднала и късна възраст, както и за всички, които проявяват интерес към тези проблеми.

30 други продукти в същата категория: