Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт Преглед отблизо

Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт

Костадинова, Тодорка и др. Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт / Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова. - Варна : МУ-Варна, 2015. 140 с. ; 29 см + прил. УДК 65.012.2(075.8)+614

Повече детайли

12 Артикули

21,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015

Повече информация

Наличието на ограничени ресурси и непрекъснато нарастване на обществените потребности – пишат в увода авторите – наложиха въвеждането на проектния мениджмънт в здравеопазването като нова форма за осъществяване на редица инициативи и тяхното ресурсно обезпечаване. С присъединяването на България към ЕС проектният мениджмънт се превърна в общ инструмент, чрез който и двете страни на уравнението “евросъюз – еврочлен” подпомагат прехода към пазарна икономика и ефективно управление.

В настоящия учебник са представени същността и особеностите на проектите в здравеопазването, методологията на тяхното изработване, осъществяване, контрол и оценка. Той е предназначен за студенти от специалността “Здравен мениджмънт”, както и за всички специалисти от практиката, които се интересуват от темата за управление на проекти или работят по изпълнението им в лечебни заведения, общинска и областна администрация, публични и частни организации и институции, както и НПО в здравеопазването.

 

Учебникът е съставен от пет глави: (1) Същност и основни понятия; (2) Жизнен цикъл и фази на проекта; (3) Подход на логическата рамка; (4) Кандидатстване, оценяване и изпълнение на проекти; (5) Оценка и анализ на проекти. Снабден е с две приложения с проектни апликационни форми и библиография.

Материята е представена прегледно с много рубрики, напомнящи карета, таблици и фигури. Книгата е отпечатана цветно.

30 други продукти в същата категория: