Нов  [ПРЕДСТОИ] Методика на практическото обучение на студенти от професионално направление "Здравни грижи" Преглед отблизо

Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи"

5 Артикули

16,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Маринела Грудева, Станислава Пенева, Димитричка Близнакова, Христина Групчева, Антоанета Цветкова, Светлана Ангелова, Валя Димитрова, Елена Иванова, Емилия Георгиева, Цветелина Михова, Марияна Йорданова, Яна Тошева, Десислава Гешева
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-122-6
Как да цитирате: Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи". Учебник за студенти от специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Варна, МУ-Варна, 2018. 310 с.

Повече информация

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ПЪРВА ЧАСТ: ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МЕТОДИКАТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

1.Статут на учебната дисциплина „Методика на обучението по практикапо специалностите от професионално направление „Здравни грижи”“

Маринела Иванова Грудева

2.Методически изисквания към целеполагането на практическото обучение

Маринела Иванова Грудева

2.1. Методически изисквания за формулиране и декомпозиране на институционални цели

2.2. Методически изисквания за формулиране и декомпозиране на факултетни и катедрени цели

2.3. Методически изисквания за формулиране и декомпозиране на цели на конкретно занятие. Основна цел и подцели

3.Методически изисквания към подбора и структуриранетона учебното съдържаниеМаринела

Иванова Грудева

4.Методически изисквания към подбора и прилаганетона методите за практическо обучение.

Маринела Иванова Грудева

5.Методически изисквания към планирането, организиранетои провеждането на самостоятелната работа на студентите.

Маринела Иванова Грудева

6.Методически изисквания към планирането, организиранетои провеждането на практическото упражнение/ учебно-практическо занятие.

Маринела Иванова Грудева

7.Методически изисквания към планирането, организиранетои провеждането на учебна (клинична) практика и преддипломен стажв специалностите от професионално направление „Здравни грижи.”

Станислава Павлова Пенева

8.Методически изисквания към разработването и оценяванетона тестове за контрол на знанията на студентите в условиятана практическото обучение

Станислава Павлова Пенева

ВТОРА ЧАСТ: ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА МЕТОДИКАТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

1.Специфични особености на практическите упражнения, учебнатапрактика и преддипломния стаж на студентите по специалност„Медицинска сестра“. Модели на методически разработки.

Станислава Павлова Пенева

2. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Акушерка“. Модели на методически разработки. Валя

Иванова Димитрова

3. Нормативни изисквания към практическото обучение на студентите по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..."

Димитричка Дучева Близнакова

4. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Медицински оптик“. Модели на методически разработки.

Цветелина Ивова Михова, Христина Николова Групчева

5. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Помощник фармацевт“. Модели на методически разработки.

Антоанета Здравкова Цветкова

6. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Зъботехник“. Модели на методически разработки. Светлана

Пенева Ангелова

7. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Рехабилитатор“. Модели на методически разработки. Елена

Крайчева Иванова

8. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Рентгенов лаборант“. Модели на методически разработки.

Марияна Живкова Йорданова

9. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Медицински лаборант.“ Модели на методически разработки.

Емилия Петрова Георгиева

10. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Инспектор по обществено здраве“. Модели на методически разработки.

Яна Тошкова Тошева

11. Специфични особености на практическите упражнения, учебната практика и преддипломния стаж на студентите по специалност „Медицински козметик“. Модели на методически разработки.

Десислава Илиева Гешева

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

30 други продукти в същата категория: