Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация Преглед отблизо

Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация

2017

Нов

Под редакцията на:доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м.; доц. д-р Калоян Добринов Георгиев

 

ISBN: 978-619-221-076-2

Издателство: Медицински университет – Варна, 2017, първо издание

Сборникът „Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация“ се състои от 29 упражнения. Той е с обем от 143 страници. 

Повече детайли

20 Артикули

0,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Съставен е под редакцията на доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м. и доц. д-р Калоян Добринов Георгиев, д.х., а авторския колектив се допълва от ас. маг.-фарм. Стела Тошкова Драгоманова, ас. маг.-фарм. Надежда Руменова Хвърчанова, ас. д-р Габриела Красимирова Кехайова, ас. маг.-фарм. Мая Петрова Радева-Илиева и ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова Димитрова.

Всяко упражнение в изданието е съставено от две основни части: теоретична и практическа част със задачи. В книгата са поместени и 4 примерни колоквиума, които представляват примерни преговорни тестове с отворени въпроси, въпроси с няколко изброени отговора и задачи. 

Съдържание:

Упражнение №1 - ЛЕКАРСТВО. ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ. РЕЦЕПТА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. МЕРНИ ЕДИНИЦИ В РЕЦЕПТУРАТА. ЕТАПИ И ФАЗИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДНО ЛЕКАРСТВО

Упражнение №2 - ФАРМАКОКИНЕТИКА. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ ПАРАМЕТРИ

ЗА БИОЕКВИВАЛЕНТНОСТ

Упражнение №3 - ФАРМАКОДИНАМИКА: РЕЦЕПТОРНИ И НЕРЕЦЕПТОРНИ МЕХАНИЗМИ НА ЛЕКАРСТВЕНОТО ДЕЙСТВИЕ

Упражнение №4 - ЗАВИСИМОСТ НА ЕФЕКТА НА ЛЕКАРСТВАТАОТ ТЯХНАТА ДОЗA

Упражнение №5 - КОЛОКВИУМ. РЕЦЕПТУРА И ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

Упражнение №6 - ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХОЛИНЕРГИЧНАТА НЕВРОТРАНСМИСИЯ

Упражнение №7 - ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ АДРЕНЕРГИЧНАТА НЕВРОТРАНСМИСИЯ

Упражнение №8 - АНАЛГЕТИЦИ-АНТИПИРЕТИЦИ (НЕОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ). НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА. БОЛЕСТ-ПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТОИДНИЛЕКАРСТВА. АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №9 - ФАРМАКОЛОГИЯ НА ХИСТАМИНА И СЕРОТОНИНА             

Упражнение №10 - КОЛОКВИУМ.ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ВЕГЕТАТИВНАТА  НЕРВНА СИСТЕМА. АНАЛГЕТИЦИ-АНТИПИРЕТИЦИ И НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА. БОЛЕСТ-ПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТОИДНИ ЛЕКАРСТВА.АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВА. ФАРМАКОЛОГИЯ НА ХИСТАМИНА И СЕРОТОНИНА

Упражнение №11 - ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТАГОНИСТИ. МЕСТНИ АНЕСТЕТИЦИ. ОБЩИ АНЕСТЕТИЦИ

Упражнение №12 - СЕДАТИВНО-СЪНОТВОРНИ ЛЕКАРСТВА. АНКСИОЛИТИЦИ. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И ПРОТИВОГЪРЧОВИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №13 - АХТИПСИХОТИЧНИ ЛЕКАРСТВА (НЕВРОЛЕПТИЦИ).  АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №14 - АНТИДЕПРЕСАНТИ. ТИМОСТАБИЛИЗАТОРИ

Упражнение №15 - ФАКТОРИ ОТ СТРАНА НА ЛЕКАРСТВОТО, ОРГАНИЗМА И ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОВЛИЯВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНОТО ДЕЙСТВИЕ. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Упражнение №16 - ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛДОСТЕРОНОВАТА СИСТЕМА. КАРДИОТОНИЧНИ (ИНОТРОПНИ) ЛЕКАРСТВА. ПЕРИФЕРНИ СЪДОВОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №17 - ДИУРЕТИЦИ. КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И АНТИХИПОТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №18 - АНТИАНГИНОЗНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИАРИТМИЧНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИДИСЛИПЕДИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №19 - ФАРМАКОЛОГИЯ НА КРЪВТА

Упражнение №20 - КОЛОКВИУМ. ФАРМАКОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА И КРЪВТА

Упражнение №21 - БАКТЕРИЦИДНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА   102

Упражнение №22 - БАКТЕРИОСТАТИЧНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИАНАЕРОБНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №23 - ПРОТИВОГЪБИЧКОВИ ЛЕКАРСТВА.  ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИ ЛЕКАРСТВА. ПРОТИВОВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №24 - КОЛОКВИУМ. АНТИМИКРОБНИ, ПРОТИВОГЪБИЧКОВИ, ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИ И ПРОТИВОВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №25 - ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА.  МАТОЧНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №26 - ЛЕКАРСТВА С ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Упражнение №27 - ЛЕКАРСТВА С ЕНДОКРИННО-МЕТАБОЛИТНА АКТИВНОСТ (ЧАСТ I)

Упражнение №28 - ЛЕКАРСТВА С ЕНДОКРИННО-МЕТАБОЛИТНА АКТИВНОСТ (ЧАСТ II)

Упражнение №29 - ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА. ИМУНОМОДУЛАТОРИ

30 други продукти в същата категория: