Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира Преглед отблизо

Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира

2017

Нов

Автор: д-р Мариана Арнаудова-Жеков

ISBN: 978-619-221-065-6

Издателство: Медицински университет – Варна, 2017

Рецензенти: проф. д-р Марин Костадинов Роглев д.м.н. и проф. д-р Стефан Тодоров д.м.

 

Монографията „ Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира“ е втората книга на д-р Мариана Арнаудова-Жекова – изследовател на ...

Повече детайли

14,50 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Монографията „ Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира“ е втората книга на д-р Мариана Арнаудова-Жекова – изследовател на психичните и поведенческите разстройства в напреднала и късна възраст.  Посветена е на актуален психиатричен и интердисциплинарен медицински проблем. Изданието е с обем от 174 страници, съдържа 16 таблици и 4 фигури. В него са отразени утвърдени и съвременни данни от проучвания по темата, включително и от изследвания от практиката на самият автор.

Книгата представлява интерес за психиатрите, клиничните психолози, невролозите, общопрактикуващите лекари и за лекарите от другите клинични специалности. В края ѝ е приложена библиография, състояща се от 183 литературни източници.

Съдържание:

Използвани съкращения

ГЛАВА ПЪРВА

-          Кратки исторически данни

-          Съвременни класификационни системи

-          Мястото на делира сред т.нар. екзогенни психични разстройства

ГЛАВА ВТОРА

ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ

-          Делирът като разстройство на съзнанието

-          Нарушението във вниманието при делира като съществен критерий

-          Хипотеза за холинергичния дефицит при делир

                            Нарушена ацетилхолинова синтеза

                            Холинергични синаптични механизми

                            Исхемия и глобални стресори

                            Цитокини и делир

                            Невротрансмитерен дисбаланс

-          Делир и деменция

-          Аполиропротеин Е: потенциален общ механизъм за делир и деменция

СЕРУМНИ БИОМАРКЕРИ ЗА ДЕЛИР

ГЛАВА ТРЕТА

ДЕЛИР ПРИ ПАЦИЕНТИ В ЗРЯЛА и НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

-          Настоящи диагностични критерии. Диагноза. Диференциална диагноза. Клинична характеристика

-          Невропсихололгично изследване

-          Терапевтични подходи. Някои превантивни подходи, предимно в хирургичната практика

30 други продукти в същата категория: